Børsmelding 01.09.2021

Tildeling av aksjeopsjoner til primærinnsidere i Solon Eiendom ASA

Styret i Solon Eiendom ASA har besluttet å tildele opsjoner til to ansatte som også er primærinnsidere. Tildelingen er basert på og i henhold til styrefullmakten gitt av generalforsamlingen 19. mai 2021 til kapitalforhøyelse under selskapets insentivordning. Opsjonene tildeles uten vederlag. Følgende primærinnsidere er tildelt opsjoner: Finn Øistein Nordam (CFO) har blitt tildelt 500 000 opsjoner. Tildelingen er gitt i tre transjer av 166 667 opsjoner. Transje 1: Opptjeningsdato er 1. september 2022 og siste utøvelsesdato er 31. august 2023. Transje 2: Opptjeningsdato er 1. september 2023 og siste utøvelsesdato er 31. august 2024. Transje 3: Opptjeningsdato er 1. september 2024 og siste utøvelsesdato er 31. august 2025. Utøvelsesprisen er 38 kroner. Etter tildelingen har Finn Øistein Nordam 500 000 opsjoner og 26 700 aksjer i Solon Eiendom ASA. Ole Halvor Svenkerud (COO) har blitt tildelt 500 000 opsjoner. Tildelingen er gitt i tre transjer av 166 667 opsjoner. Transje 1: Opptjeningsdato er 1. september 2021 og siste utøvelsesdato er 31. august 2022. Transje 2: Opptjeningsdato er 1. september 2022 og siste utøvelsesdato er 31. august 2023. Transje 3: Opptjeningsdato er 1. september 2023 og siste utøvelsesdato er 31. august 2024. Utøvelsesprisen er 36,5 kroner. Etter tildelingen har Ole Halvor Svenkerud 500 000 opsjoner og 19 986 aksjer i Solon Eiendom ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 5-12.
Tilbake til news